HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức của Durashield Việt Nam được thể hiện một cách chuyên nghiệp và phân bổ phòng ban một cách khoa học và hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm của mỗi thành viên và phòng ban trong công ty. Sơ đồ tổ chức giúp cho chúng tôi hoạt động một cách hiệu quả nhất, giúp các phòng ban phối hợp nhau chặt chẽ để cùng tạo nên một Durashield vững mạnh.

*Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty

Cơ cấu tổ chức được đề ra theo phương châm

“ ĐƠN GIẢN – HIỆU QUẢ ”

Tại Durashield Việt Nam luôn đặt niềm tin vào mỗi
nhân sự của mình. Công ty luôn mong muốn mỗi thành viên là một phần không thể tách rời. Các nhân viên luôn có cơ hội để phát triển điểm mạnh của bản thân.  Nhằm tạo nên một sức mạnh- đoàn kết để đưa thương hiệu Durashield vươn cao hơn
nữa.